HOROSCOP ZILNIC

astromax.eva.ro

Situaţii financiare - Anul 2015

Titlu Descarca
Trimestrul IV
Situatia activelor fixe amortizabile 31.12.2015 Descarca
Anexa 35 a - Scaderi Descarca
Anexa 35 b - Reduceri Descarca
Anexa 35 b - Reduceri Descarca
Disponibil din mijloacel cu destinatie speciala 31.12.2015 Descarca
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31.12.2015 Descarca
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrative teritoriale 31.12.2015 Descarca
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2015 Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.12.2015 Descarca
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2015 Descarca
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2015 Descarca
Bilant 31.12.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare 31.12.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare 31.12.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2015 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 04 Descarca
Contul de rezultat patrimonial 31.12.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total Descarca
Trimestrul III
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilir finantate din FEN postaderare 30.09.2015 Descarca
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Descarca
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.09.2015 Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30.09.2015 Descarca
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.09.2015 Descarca
Balanta sintetica la 30.09.2015 Descarca
Bilant 30.09.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2015 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 04 Descarca
Contul de rezultat partimonial 30.09.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - sectiunea de dezvoltare Descarca
Trimestrul II
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Descarca
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 30.06.2015 Descarca
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.06.2015 Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30.06.2015 Descarca
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.06.2015 Descarca
Balanta sintetica Descarca
Bilant 30.06.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare 30.06.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2015 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 04 Descarca
Contul de rezultat patrimonial 30.06.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total Descarca
Trimestrul I
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Descarca
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31.03.2015 Descarca
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.03.2015 Descarca
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.03.2015 Descarca
Bilant 31.03.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 03 Descarca
Situatia fluxurilor de trezorerie - Flux 04 Descarca
Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015 Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare Descarca
Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total Descarca
 
O parte din fotografiile de pe acest site sunt preluate de pe de pe site-ul: www.alegedorna.ro cu acordul proprietarului!