× Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Subliniază legături Resetare
HOROSCOP ZILNIC

astromax.eva.ro

Proiecte de hotărâri

Proiect - privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar din anul 2020 - Click pentru detalii

Proiect - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la secţiunea dezvoltare al bugetului local, al comunei Dorna Arini, pentru anul 2020 - Click pentru detalii

Proiect - privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local, al Comunei Dorna-Arini - Click pentru detalii

Proiect - privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2021-2022 de pe teritoriul Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava - Click pentru detalii

Proiect - privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Dorna-Arini, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 29 august 2019 - privind darea în folosinţă gratuita a bunurilor înscrise în CF 30259 Dorna Arini la poziţiile 86 şi 87, 106 precum şi cele înscrise la poziţiile 92 şi 93 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr.1357/2001 cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 29 august 2019 - privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Dorna Arini - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 29 august 2019 - privind aprobarea rectificarii bugetului local - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 9 august 2019 - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 12 iulie 2019 - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 20 iunie 2019 - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 19 aprilie 2019 - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 12 aprilie 2019 - Click pentru detalii

Proiecte de hotărâri din data de 30 ianuarie 2019 - Click pentru detalii

 
O parte din fotografiile de pe acest site sunt preluate de pe de pe site-ul: www.alegedorna.ro cu acordul proprietarului!