HOROSCOP ZILNIC

astromax.eva.ro

Achiziţii Directe

Denumire: Invitaţie de participare la atribuirea prin achiziția publică a contractului de lucrări având ca obiect „Lucrări de modernizare drum comunal Arinas-Gogoseni-Băda, pe o lungime de 372 ml în Comuna Dorna Arini, județul Suceava" - detalii și formulare


Denumire: Invitaţie de participare la atribuirea prin achiziția directă a contractului de lucrări pentru obiectivul „Lucrări de pavare în incinta curții Căminului Cultural Savin Alexievici, din Comuna Dorna Arini, județul Suceava - detalii și formulare


Denumire: ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ PE SECTOARE CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILELOR

Criteriu de atribuire: în condițiile respectării cerințelor Caietului de sarcini, exprimat în lei fără TVA .

Cerințe: Depunere propunere tehnică, propunere financiară, formulare, informații generale conform cerințelor din Caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie să dețină capacitatea profesională de a realiza activitatea care face obiectul contractului, să fie specializat pentru prestarea unor astfel de servicii. Acesta trebuie să fie autorizat de ANCPI în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul General al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare respectiv, persoane fizice autorizate – categoria A, B, sau D; persoane juridice autorizate – clasa I, II sau III.

Documente:

Data limita de depunere: 13.06.2018

Achiziția se va realiza conform anunțului publicat în SEAP nr. ADV1016481 din data de 08.06.2018.

Ofertele se vor încărca în catalogul electronic de produse /servicii/lucrări până la data limită stabilită în anunț, respectiv 13.06.2018

Atribuirea se va face ”online”.

Oferta financiară, oferta tehnică, împreună cu Formularele nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6 se vor depune în plic sigilat și la Registratura Primăriei Comunei Dorna Arini, Sat. Cozăneşti, nr. 1A, Judeţul Suceava, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: primariadornaarini@yahoo.com, cu confirmare de primire, sau la nr. de fax 0230576126.

Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere nu va fi luată în considerare.

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat:


Denumire: ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI REPARAȚII ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ LA DISPENSAR UMAN

Dată postare: 15.09.2017

Preț estimat: Valoarea estimată a contractului este de: 95.800 lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor Caietului de sarcini, exprimat în lei fără TVA .

Cerințe: Depunere propunere tehnică, financiară, centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări pentru obiectivul „Reparații și construire anexă la Dispensar Uman, în comuna Dorna Arini, județul Suceava” și document de calificare conform cerințelor din Caietul de sarcini

Documente:

Data limita de depunere: 19.09.2017

Achiziția se va realiza conform anunțului publicat în SEAP cu nr. 121428 din 15.09.2017. Ofertele se vor încărca în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări până la data limită stabilită în anunț, respectiv 19.09.2017

Atribuirea se va face ”online”.

Oferta financiară, oferta tehnică, împreună cu Declarația privind conflictul de interese și Formularul nr.1, centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări se vor depune în plic sigilat și la Registratura Primăriei Comunei Dorna Arini, Sat. Cozăneşti, nr.1A, Judeţul Suceava, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: primariadornaarini@yahoo.com, cu confirmare de primire, sau la nr. de fax 0230576126.

Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere nu va fi luată în considerare.

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat:


Denumire: Achiziție publică de lucrări Reparații și construire anexă la Dispensar Uman, conform anunțului din SEAP, nr.119163.

Dată postare: 06.09.2017

Preț estimat: Valoarea estimată a contractului este de: 95.800 lei

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor caietului de sarcini, exprimat în lei fără TVA.

Cerințe: depunere propunere tehnică, financiară si documente calificare conform cerințelor din caietul de sarcini

Documente: caiet de sarcini (!!! actualizat in data de 08.09.2017, la ora 12.20), model de contract, memoriu tehnic, Declaratie privind conflictul de interese, Formular nr.1, autorizație construire, liste cantități: Listă cantități - structură de rezistență, Listă cantități - instalații termice, Listă cantități - instalații sanitare, Listă cantități - instalații electrice, Listă cantități - finisaje interioare, Listă cantități - finisaje exterioare, Listă cantități - demolări, desfaceri .

Data limita de depunere: 11.09.2017

Ofertele se depun la Registratura Primăriei Comunei Dorna Arini, Sat. Cozăneşti, nr.1A, Judeţul Suceava,cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: primariadornaarini@yahoo.com, cu confirmare de primire, sau la nr. de fax 0230576126 al Primăriei Comunei Dorna Arini, județul Suceava.

Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere nu va fi luată în considerare.

Ofertanţi: S.C EOLIANA S.R.L (oferta neconforma)

Câştigător:

Preţ ofertat:

PROCEDURA ANULATA

 
O parte din fotografiile de pe acest site sunt preluate de pe de pe site-ul: www.alegedorna.ro cu acordul proprietarului!