Hotărârile Consiliului Local

1. Acte administrative adoptate de consiliul local

 

2. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
3. Registrul pentru evidența hotărârilor