Legislatie

1. Constituția României – Click pentru detalii -> http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-215-2001.pdf

3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-188-1999.pdf

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare – Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-7-2004.pdf

5. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare – Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-OUG.-21-2004.pdf

6. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările și completările ulterioare – Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-HG.-341-2007.pdf

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare – Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-Lg.-544-2001.pdf

8. OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor – Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-OG-27-2002.pdf