Pozitie geografica si limite

Comuna Dorna-Arini se situează la marginea de S-E a depresiunii Dornelor, în zona de contact dintre Munții Bistriţei (Masivul Pietrosul) și Munții Rarău (Masivul Giumalău).

Localitatea este traversată de râul Bistrița, care o desparte în doua sectoare asimetrice: cel drept (al Masivului Pietrosul) domol, cu terase etajate și muscele prelungi de o înăltime redusă (900 – 1200 m) iar cel stâng (al Masivului Giumalău) abrupt și fără terase. Dacă în partea de SV a comunei energia reliefului este domoală, înaintând spre E-NE, valea se îngustează considerabil, devine abruptă, formând chei (Cheile Zugrenilor).

Suprafața comunei este de 14.706 ha (mărime mijlocie în județul Suceava, are altitudinea medie:1100 m

  • min. 750 m (albia râului Bistrita)
  • max. 1.850 m (Vf. Giumalău)

Comuna are ca vecini următoarele unităţi administrativ-teritoriale:

  • Nord şi Nord-Vest – comuna Pojorâta
  • Nord-Est – municipiul Câmpulung Moldovenesc
  • Est şi Sud-Est – comuna Crucea
  • Sud – oraşul Broşteni
  • Sud-Vest – comuna Şarul Dornei
  • Vest – municipiul Vatra Dornei

Distanţa de la centrul de comună (satul Cozăneşti), până la municipiul Vatra Dornei este de 6 km.