Publicarea altor documente neprevăzute, care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

>> Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

>> Înştiinţarea proprietarilor şi a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9 şi 10 din UAT Dorna Arini, Judeţul Suceava

>> ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULU