Achiziţii Publice

Achiziție directă- contract servicii de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și asistență tehnică pentru proiectul cu titlul „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Dorna Arini, județul Suceava”

Achiziție directă- Studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Piste pentru biciclete în comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava”

Achiziție directă- Servicii de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, precum și asistență tehnică pentru proiectul cu titlul“REABILITARE MODERATA A SCOLII PRIMARE CU CLASE I-IV DIN SAT RUSCA, COM. DORNA ARINI, JUD. SUCEAVA


Achiziție directă- Execuția lucrărilor în cadrul investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Dorna Arini, județul Suceava”


Achiziție directă- Servicii de Elaborare Studii Teren (Studiu Topografic și Studiu Geotehnic), Studiul de Fezabilitate, Documentații tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor de principiu pentru obiectivul pentru „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Dorna Arini, județul Suceava”


Achiziție directă- SERVICII DE PROIECTARE “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN SATELE DORNA ARINI ȘI RUSCA, COMUNA DORNA ARINI, JUDEȚUL SUCEAVA”


Achiziție directă- „Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale, 12, 16, 17, 20, 22 si 25, aparținând unității administrativ-teritoriale Dorna-Arini, județul Suceava”


Achiziție directă- „Amenajare și sistematizare curte sediu Primăria Dorna-Arini”


Achiziție directă- „Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale, aparținând unității administrativ-teritoriale Dorna-Arini din județul Suceava”


Achiziție directă-„Furnizare mobilier Primăria Comunei Dorna-Arini, județul Suceava” – atribuita


Achiziție directă-„Amenajare teren sport și spațiu de joacă Școala Rusca, comuna Dorna-Arini, județul Suceava”- atribuita
Achiziție directă-„Amenajare spațiu de agrement în comuna Dorna-Arini”- atribuita


Achiziție directă-”Modernizare și eficientizare iluminat public stradal prin montare aparate de iluminat stradal cu tehnologii inovative LED în Comuna Dorna Arini, județul Suceava”

Documente atașate:


Achiziţii directe

Lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare cadastrale aparținând Unității Administrativ Teritoriale Dorna Arini, în vederea înscrierii imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

Asigurarea supravegherii execuției lucrărilor pentru “Înființare infrastructură de apa și apa uzată în comuna Dorna Arini, județul Suceava”

Lucrări de renovare, finisaje interioare, instalații electrice și instalațiile pentru încălzire la etajul căminului cultural Savin Alexievici – Dorna Arini-atribuita

Lucrări de finisaje exterioare la Dispensarul Uman, în comuna Dorna Arini, județul Suceava-atribuita

Lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public stradal, în comuna Dorna Arini, județul Suceava – Click pentru detalii

Achiziție directă-„Lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoare cadastrale aparținând Unității Administrativ Teritoriale Dorna Arini, în vederea înscrierii imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară”

Documente atașate:


Achiziție directă-„Lucrări de renovare, finisaje interioare, instalații electrice și instalațiile pentru încălzire la etajul căminului cultural Savin Alexievici – Dorna Arini”

Documente atașate:


Achiziție directă-„Lucrări de finisaje exterioare la Dispensarul Uman, în comuna Dorna Arini, județul Suceava”

Documente atașate:


Achiziție directă-„Lucrări de modernizare și eficentizare a sistemului de iluminat public stradal, în comuna Dorna Arini, județul Suceava”

Documente atașate:


• Programul anual al achizițiilor publice – Anul 2022

• Strategia Anuală de Achiziție Publică pentru anul 2022

Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei

Contractele începând cu data aplicării memorandumului