Dispozițiile autorității executive

1. Acte administrative emise de primar
2. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții
3. Registrul pentru evidența dispozițiilor