Dispozițiile autorității executive

1. Acte administrative adoptate de consiliul local
2. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
3. Registrul pentru evidența hotărârilor