Anunțuri

>> ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

>> PROCES-VERBAL Nr. 138 din 11.04.2023

>> Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a unei funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava de muncitor calificat (îngrijitor clădiri – Cod COR 515301, gradaţia 0 ) -> click pentru detalii

>> Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava de muncitor calificat (îngrijitor clădiri -Cod COR 515301), gradaţia 0 -> click pentru detalii

>> Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I gradul profesional debutant, la Biroul buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava; click pentru detalii

>> Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante muncitor calificat (Îngrijitor clădiri – Cod COR 515301), gradația 0 de vechime în muncă din cadrul Primăriei Comunei Dorna-Arini-> click pentru detalii
>> Formular inscriere la concurs


>> Autorecenzare – cum să te recenzezi pas cu pas-> click pentru detalii

>> Anunț programare depuneri cereri unice de plată către
Agentia de Plăți și Intervenție în agricultură pentru suprafata de teren agricol, campania 2022

>> Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de ocupare a unei funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava de muncitor calificat (îngrijitor clădiri – Cod COR 515301), grad II

>> Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante muncitor calificat (Îngrijitor clădiri – Cod COR 515301), grad II din cadrul Primăriei Comunei Dorna-Arini

>> Calendarul procedurii privind inchirierea pajistilor aflate in proprietatea privata a comunei Dorna Arini, jud.Suceava

>> Anunt pentru organizarea procedurii de inchiriere pentru trupuri de pajişte

>> Anunt pentru organizarea procedurii de inchiriere pentru un număr de 12 trupuri de pajişte, din cadrul domeniului privat al Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava


>> Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, cu sediul în sat Cozăneşti nr. 1A, comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I gradul profesional debutant, la compartimentul cultural din cadrul Biroul buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava – Click pentru detalii

>> Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, cu sediul în sat Cozăneşti nr. 1A, comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I gradul profesional debutant, la Biroul buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava – Click pentru detalii

>> Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, cu sediul în sat Cozăneşti nr. 1A, comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I gradul profesional asistent, la compartimentul de fond funciar din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava – Click pentru detalii

>> Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, cu sediul în sat Cozăneşti nr. 1A, comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar ocupate de Consilier achiziții publice, clasa I gradul profesional asistent, la compartimentul de Achiziții publice din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava – Click pentru detalii

Anunț cu privire la vânzarea prin licitație publică a autoutilitarei DACIA tip furgon 4+1 uși, având nr. de înmatriculare SV 08 FAK, aflat în proprietatea privată a UATC Dorna Arini, cu nr. de inventar 4011, anul fabricației 2005. – Click pentru detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de ocupare a unei funcţii contractuale de execuție vacante, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava de asistent medical comunitar (COD COR 325301) – Click pentru detalii

Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava de asistent medical comunitar (COD COR 325301) – Click pentru detalii

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Inspector clasa I grad profesional debutant la Serviciul public de asistență socială din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava – Click pentru detalii

Anunț concurs șef SVSU – Click pentru detalii

Anunț concurs casier, post temporar – Click pentru detalii

Anunț concurs cadastru – Click pentru detalii