Sate componente

Comuna Dorna-Arini are în componeța ei următoarele sate: Dorna-Arini, Cozănești, Gheorghițeni, Ortoaia, Rusca, Sunători

Pe lângă aceste sate, pe teritoriul comunei Dorna-Arini au existat în trecut diferite cătune, care au fost încadrate în satele componente ale comunei, deși denumirile s-au păstrat pentru desemnarea diferitor părți ale satelor respective. Dintre acestea fac parte: Buliceni, Gura Negrii, Arinul sau Valea Arinului, Bada, Gogoșeni sau Gugoșeni, Joseni, Morărești, Călinești, Colacul, Zugreni

  • Cătunul Buliceni era situat pe malul stâng al Bistriței, în dreptul satului Dorna, fiind astăzi înglobat în satul Gheorghițeni.
  • Cătunul Gura Negrii era situat în partea de vest a satului Dorna, fiind azi înglobat în satul Dorna-Arini.
  • Cătunul Arinul, Arini, Gura Arinului sau Valea Arinului era situat în partea de est a satului Dorna, fiind astăzi înglobat în acesta.
  • Cătunul Bada era situat în partea de SE a satului Cozănești, fiind astăzi înglobat înacesta.
  • Cătunul Gogoșeni sau Gugoșeni este astăzi înglobat în satul Cozănești.
  • Cătunul Joseni era situat la nord de satul Ortoaia, fiind în prezent înglobat în acesta.
  • Cătunul Morărești situat la est de satul Sunători, este astăzi înglobat în satul Sunători.
  • Cătunul Călinești situat la est de cătunul Morărești este astăzi înglobat în satul Sunători.
  • Cătunul Colacul situat la est de cătunul Călinești este astăzi înglobat în satul Sunători.
  • Cătunul Zugreni era situat la limita comunei cu comuna Crucea, fiind în prezent înglobat în satul Sunători.