Lista restantieri

În conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 -codul de procedura fiscală, Primaria Comunei Dorna-Arini publica lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii restante fata de bugetul local. Lista cuprinde contribuabilii care inregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 24/2018.

LISTA DEBITORILOR PERSOANE FIZICE CU OBLIGATII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL CONFORM HCL NR.24/27.07.2019

LISTA DEBITORILOR PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE CU OBLIGATII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL CONFORM HCL 24/27.07.2019